ADVENTINĖ POPIETĖ „KALĖDŲ ŠILUMA IŠ TAVO RANKŲ“

Tradiciškai, kaip ir kasmet, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriuje vyko akcija „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“, susidedanti kelių dalių: labdaros rinkimo ir išvežiojimo Raudonojo Kryžiaus slaugomiems seniems bei vienišiems žmonėms ir adventinio renginio LRKD Senjorų klubo nariams.

Gruodžio 14 d. 24 Senjorų klubo nariai susirinko į adventinę popietę. Jaukiame renginyje prisimintos advento tradicijos ir reikšmė, buvo deklamuojamos mūsų klubo narės – poetės, rašytojos Aldonos Jankauskienės šiam laikotarpiui skirtos savos kūrybos eilės, skambėjo nuostabūs fleitų muzikos klasikos garsai – Liudwig van Beethoven, Anton Bernhard Furstenau, Franz Joseph Haydn, Johann Adolph Hasse kūrinius mums dovanojo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinės Ainė Kaziukonytė ir Kamilė Žikaitė (mokytojas Lionginas Čepas). Į renginį atvyko ir mūsų veiklos partneriai – keturi Kauno raj. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos moksleiviai – savanoriai kartu su etikos mokytoja Dalia Dargeviče. Jie atvežė bendruomenėje rinktą labdarą ir suruoštas kalėdines dovanėles Raudonojo Kryžiaus slaugomiems seniems ir vienišiems žmonėms (dovanėlės senjorams bus perduota gruodžio 19 d.). Gimnazistai taip pat mus džiugino adventinėmis, kalėdinėmis eilėmis, o kiekvienam Senjorų klubo nariui dar įteikė po savo pačių sukurtą atvirutę su šiltais sveikinimais. Gražius žodžius skyrė ir etikos mokytoja Dalia Dargevičė, kuri paminėjo, kad renkant dovanėles seniems žmonėms viena jos auklėtinė penktokė pati pasisiūlė parašyti po laiką kiekvienam mūsų slaugomam senoliui – ir parašė. Visus sujaudino mielas perskaitytas vienas mergaitės laiškelis, kuriame ji pasakojo apie save bei savo šeimą, ir sakė besitikinti, kad jos laiškelis pradžiugins senelius – toks ir buvo jos laiško parašymo tikslas. Taip pat popietės metu skambėjo daug padėkų ir įteiktos simbolinės dovanėles Senjorų klubo narėms – už suteiktą šilumą savo kūrybos eilėmis – Aldonai Jankauskienei, dažno mūsų renginio papuošimą savo karpiniais – tautodailininkei Genovaitei Morkūnienei bei kitiems nariams, ir už viso LRKD Kauno skyriaus Senjorų klubo veiklos organizavimą –  jo pirmininkei Birutei Zeigienei – viena Senjorų klubo narė įteikė Birutei savo pačios numegztas šiltas kojines.

Po koncertinės renginio dalies visi moksleiviai ir senjorai susėdo prie bendro vaišių stalo, perskaitę maldą laužė kalėdaitį, bendravo, dalijosi įspūdžiais. Juk kaip teigė Birutė Zeigienė, Adventas – laukimo, rimties, maldos metas prieš šv. Kalėdas. Šis laikas- tai kvietimas permąstyti galbūt praeinnačius metus, nuveiktus darbus, o gal ir nuodugniai ištirti visą savo gyvenimą, susitaikyti su tuo ŽMOGUMI, kuris yra kiekvieno mūsų viduje…

Nuoširdžiai dėkojame Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojai Daliai Dargevičei bei visai gimnazijos bendruomenei ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjai Jurgitai Žilinskaitei bei konservatorijos auklėtinėms Ainei Kaziukonytei ir Kamilei Žikaitei, kurios savo gėriu ir šiluma padovanojo artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmo akimirkas ir leido prasmingiau pajausti trečiosios Advento savaitės rimtį.

Renginio nuotraukos yra čia: https://www.facebook.com/lrkd.skyrius/posts/1482577351857506