Kauno skyriaus senjorų klubo susitikimas – popietė ,,Sušilkime vieni prie kitų pusiaužiemyje“

2018 metų sausio mėn. 23 dieną LRKD Kauno skyriaus senjorų klubo narės nuvyko į VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namus. Mus labai maloniai pasitiko globos namų užimtumo specialistė Lina Kelertienė.Socialinių darbuotojų pagalba namų gyventojai su gera nuotaika susirinko salėje. Skambėjo mūsų senjorų klubo narės Teresėlės Varnagirienės vadovaujamo etnografinio ansamblio ,,Sūduva“ dainos apie žiemą, kalėdas bei Naujus metus, o eilėraščių žodžiai džiugino ir šildė visų širdis.

Koncerto pabaigoje visi prisiminėme jaunas dieneles, kai  sekdavome pasakas savo vaikams bei anūkams ir  kartu su ansambliu dainavome S.Nėries ,,Senelės pasaką“.

Koncerto metu visiems išdalijome mūsų klubo narės, tautodailininkės Genovaitės Morkūnienės iškarpytus angelus, o ansamblis savos kūrybos nauja daina „Giesmė angelams“ linkėjo visiems sveikatos,džiaugsmo ir dar gražių gyvenimo metų.

Po koncertinės renginio dalies visi globos namų gyventojai ir senjorai susėdome prie vaišių stalo, bendravome su globos namų bendruomene, dalijomės įspūdžiais. Savos kūrybos eiles skaitė rašytoja Aldona Jankauskienė ir poetė Teresėlė Varnagirienė.

 Su šiltais prisiminimais , gera nuotaika skirstėmės ir pajutome, kad buvimas kartu suartina žmones,džiugina širdis,suteikia gyvenimui daugiau prasmės.