Narystė

Kaip tapti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariu

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos (LRKD) nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nepriklausomai nuo rasės, lyties, religijos ar politinių įsitikinimų.

LRKD nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, neribojant amžiaus. Jaunesni kaip 18 metų asmenys teises ir pareigas įgyja LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Asmuo, pageidaujantis tapti LRKD Kauno skyriaus nariu, turi pateikti raštišką prašymą  LRKD Kauno skyriaus sekretorei ir sumokėti metinį nario mokestį.

Fiziniai asmenys už narystę moka ne mažesnį kaip 3 eurų metinį LRKD nario mokestį. Pensininkai, moksleiviai ir studentai moka ne mažesnį kaip 2 eurų metinį LRKD nario mokestį.

LRKD nario teisės ir pareigos:

  • LRKD nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio ar LRKD teikiamos paramos dydžio;
  • LRKD narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime pagal LRKD skyrių teritorijas;
  • LRKD nariai turi teisę susipažinti ir gauti informaciją apie LRKD veiklą;
  • LRKD narys bet kuriuo metu gali išstoti iš LRKD. Išstojusiam nariui jo sumokėtas kasmetinis nario mokestis ar LRKD nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • Laikytis LRKD Įstatų ir Pagrindinių Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus judėjimo principų;
  • LRKD nariai turi laiku sumokėti nustatytą kasmetinį nario mokestį.

LRKD narys LRKD Vyriausiosios valdybos sprendimu gali būti pašalinamas iš LRKD, jeigu kompromituoja LRKD įvaizdį, nesilaiko pagrindinių Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus judėjimo principų, LRKD Įstatų ar nemoka nario mokesčio.