Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Pabėgėlių Ir Migrantų Centras InLT

Pabegeliai (1)

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija siekdama pagerinti užsieniečių padėtį Lietuvoje įsteigė Kaune Pabėgelių ir migrantų integracijos centrą InLT, kurio pagrindinis tikslas – teikti paslaugas, siekiant skatinti trečiųjų šalių piliečių, pabėgėlių integraciją, užtikrinant jų saugumą, socialinį ir ekonominį savarankiškumą, garantuojant pagrindinius poreikius bei ugdant kompetenciją sukurti pozityvią ateitį priimančioje visuomenėje. Tai tąsa 2004 metais įsteigto Pabėgėlių dienos centro veiklų. Centro InLT veikla finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Centras InLT yra jauki vieta visiems užsieniečiams, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, tačiau neturi Lietuvos pilietybės, integruotis į lietuviškąją kultūrą, puoselėjant savo tapatybę.

Visuomenės atvirumas ir paties asmens pastangos, kalbos gebėjimai bei įsidarbinimas yra pabrėžtinai svarbūs sėkmingos integracijos tikslai, kurie yra įgyvendinami Kaune per Centras InLt vykdomas veiklas.

Užsieniečiai gauna nemokamas Centras InLT paslaugas įvairiose kasdieninio gyvenimo sferose per konsultacijas, kalbos, integravimo mokymus bei renginius, skirtingiems tikslams siekti:

  • Socialinės konsultacijos – lankytojai konsultuojami mokesčių, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių garantijų, įsidarbinimo temomis.
  • Suteikiama informacija užsieniečiams aktualiais teisiniais
  • Psichologinės konsultacijos padeda sumažinti emocinę įtampą, įveikti neigiamus jausmus ir atrasti savo stipriąsias puses.
  • Profesinio orientavimo konsultacijos – teikiama pagalba tiek ieškantiems darbo, tiek studijuojantiems užsieniečiams įvertinti savo profesinę kvalifikaciją bei profesinę patirtį.
  • Lietuvių kalbos mokymai – Centro InLt lankytojai mokosi lietuvių kalbos bei gilina jau turimas žinias.
  • Pilietinio orientavimo mokymai padeda pažinti Lietuvos kultūrą ir tradicijas, daugiau sužinoti apie šalies geografiją ir istoriją, perprasti visuomenės bendravimo įgūdžius bei mentalitetą.
  • Asmeninių kompetencijų Tai renginiai užsieniečiams aktualiomis temomis – lyčių, emocinio intelekto ugdymo, konfliktų valdymo, prisistatymo darbdaviui, bendravimo įgūdžių, vidinės motyvacijos klausimais.
  • Renginiai drauge su visuomene ir užsieniečiais siekia mažinti įsigalėjusius visuomenėje stereotipus bei tarpkultūrinius barjerus.

Šiomis paslaugomis siekiama užpildyti integruojamų užsieniečių informacines spragas, palengvinti integracijos procesą bei pagerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę, užtikrinant galimybę pabėgeliams ir migrantams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti Lietuvos gyvenime. Pagal poreikį užsieniečiai lydimi ir jiems tarpininkaujama įvairiose institucijose: savivaldybėje, socialinės paramos, migracijos skyriuose, sveikatos, švietimo įstaigose, banke; padedama  pildyti reikiamus dokumentus.

Kviečiame prisidėti parama, savanoriška veikla ar tiesiog informacijos skleidimu prie mūsų centro veiklos.

ADRESAS:

Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT
Šv. Gertrūdos g. 18A, Kaunas 44260
Tel.: (8-656) 96766
El. paštas: InLT@redcross.lt
Facebook: https://www.facebook.com/www.redcross.lt/

Darbo laikas:

I, III, V       9.00–17.00
II, IV          9.00–20.00
VI              9.00–15.00