PAGALBA VIENIŠIEMS SENIEMS ŽMONĖMS

Vadovaujantis Raudonojo Kryžiaus organizacijos misija – padėti socialiai remtiniems žmonėms – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus darbuotojos – profesionalios slaugytojos teikia slaugymo pagalbą maždaug 20-čiai socialiai pažeidžiamų, vienišų vyresniojo amžiaus kauniečių.

Šios veiklos tikslas – slaugyti ir prižiūrėti vienišus, lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, teikti jiems nuolatinę kompleksinę priežiūrą ir pagalbą jų namuose, tobulinti slaugytojų profesinius įgūdžius. Siekiama ne tik atsižvelgti į slaugomų žmonių poreikius, bet ir gerinti jų gyvenimo kokybę, skatinti užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį.

Veiklą finansuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos lėtinėmis ligomis sergančių, negalinčių savimi pasirūpinti žmonių nuolatinės priežiūros 2013-2015 metų programa. Jos rėmuose LRKD Kauno skyriuje yra įdarbintos 2 profesionalios slaugytojos slaugo ir prižiūri senus vienišus žmones. Slaugytojų pagalba padeda šiems žmonėms gyventi savarankiškai, jaustis oriai savo namų, o ne institucinėje aplinkoje. Apsilankymo metu slaugytojos, turinčios slaugos praktikos licenciją, atlieka kasdieninės asmens higienos paslaugas, pragulų profilaktiką, matuoja pulsą ir arterinį kraujo spaudimą, temperatūrą, duoda vaistus, maitina, stebi diurezę ir suteikia kitą, konkrečiam žmogui reikalingą priežiūrą ir pagalbą. Neatsiejama slaugytojų darbo dalis yra bendravimas – išklausyti, patarti, pasidalinti nuomonėmis – lankomi žmonės dažnai norėtų, kad Raudonojo Kryžiaus slaugytoja praleistų su jais ne 2 valandas, o visą dieną.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija taip pat vykdo Savanorių mokymo programą socialinei veiklai, kurios trukmė 12 val.

Į socialinio slaugomų kauniečių gyvenimo gerinimą aktyviai įsijungia ir LRKD Kauno skyriaus Senjoru klubo narės. Artėjant šv. Kalėdoms renkama labdara (tai, kas aktualu slaugomiems žmonėms: patalynė, rankšluosčiai, sauskelnės, higienos priemonės), aktyviausios Senjorų klubo narės tarpusavyje ir slaugomų ligonių namuose organizuoja rankdarbių gamybą ar kitokią bendrą veiklą, suburia moksleivius kurti rankdarbius ir kartu su jaunaisiais kauniečiais lanko ir dovanoja juos slaugomiems žmonėms.

Turime ir puikių socialinio verslo pavyzdžių Kaune. Už 2015 m. šv. Kalėdoms suaukotus higienos reikmenų ir maisto produktų rinkinius mūsų slaugomiems žmonėms dėkojame VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo kolektyvui bei UAB “Austilis” – už dovanotus marškinius!

Šiek tiek statistikos:

  • Per 2014 metus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija slaugė 395 žmones visoje Lietuvoje, iš jų: 48 – su pragulomis, 20 – su trofinėmis opomis, 48 – nevaikštančius.
  • 14 112 – tiek kartų buvo aplankyti slaugomi ir prižiūrimi namuose žmones 2015 metais.
  • Senjorams reikėtų, kad slaugytojos aplankytų juos dažniau – iš reikiamų 10 kartų, kol kas galime aplankyti tik 6 kartus.
  • Šiuo metu LRKD yra 250 užsiregistravusių ir laukiančių eilėje vienišų, pagyvenusių, negalinčių pilnai savimi pasirūpinti žmonių, kurie laukia pagalbos.
  • Tik 13 iš 36 LRKD skyrių turi slaugytojas, kurios teikia pagalbą savo miesto ligotiems ir vienišiems seniems žmonėms.