Su 100-uoju Lietuvos gimtadieniu!

   LRKD Kauno m. skyriaus senjorų klubo narės 2018 metų vasario mėn. 19 dieną pakiliai, gera nuotaika rinkosi į šventinę popietę ,,Jie kūrė Lietuvą“, prisimenant signatarus Joną Basanavičių ir Joną Vileišį.

     Kuo esame panašūs ir kuo skiriamės nuo prieš šimtmetį įsteigtos mūsų valstybės piliečių kartos ir ką tos paralelės prognozuoja ateities kartai? Klausė programos sudarytoja ir atlikėja, Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.

    Pagarbiai buvo nusilenkta  Jonui Basanavičiui,  kuris  įsitvirtino lietuvių sąmonėje  kaip nacionalinės kultūros ženklas. Vyko dialogas su istorija ir dabartimi, pateikti dabarties klausimai praeičiai. Pavartėme Jono Basanavičiaus dienoraštį,  kuris  ne tik asmeninių išgyvenimų, nuoskaudų ir atradimų liudijimas, bet ir Lietuvos ar lietuvių tautos ligos istorija. Prisiminta “Aušra”. Laikraštyje buvo rašoma,  jog tauta gyva tol, kol gyva jos kalba. Jame buvo skelbiama, kad atėjo laikas lietuviui prisiminti, jog jis  privalo drąsiai jaustis lietuviu.  Lietuvos valstybingumui įgaunant realius kontūrus, J. Basanavičius išliko Lietuvos visuomenę vienijančiu autoritetu.

    Buvo prisimintas kitas signataras Jonas Vileišis… Jis  ėjo ten, kur reikėjo brandinti Lietuvos nepriklausomybės idėją, darė tai, kad ta idėja virstų realybe… Prisiminta visa Vileišių šeima. Stebina jų  visų atkaklios pastangos išplėšti laisvę lietuviškai spaudai, tautos švietimas…

   2022-aisiais Kaunas taps Europos kultūros sostine, o juk Kauno,  kaip modernaus europinio miesto, pamatus padėjo būtent signataras Jonas Vileišis,  burmistro pareigas ėjęs 1921–1931 m.

 “Ir mes judinome žemę!“. Taip yra ištaręs Jonas Vileišis.

      Kiekvienais metais ištariamas burmistro vardas, kai už pilietines iniciatyvas ir miesto vardo garsinimą teikiami burmistro medaliai. Vasario 16-osios išvakarėse Violetai Bakutienei buvo įteiktas šis medalis.

 Renginyje savo kūrybos eiles skaitė senjorės Teresėlė Varnagirienė-,,Tūkstantmečio Lietuva“, Aldona Jankauskienė -,,Lietuvos patriarchui Jonui Basanavičiui“, Genovaitė Morkūnienė-,,Tėvyne Lietuva“.

   Prisimenant Lietuvos istoriją, mūsų senjorės aktyviai dalyvavo viktorinoje.

Vėliau renginys tęsėsi prie vaišių stalo.Senjorės dalinosi savo prisiminimais, skambėjo lietuvių liaudies dainos.

  Švęsdamos modernios valstybės atkūrimo šimtmetį turėjome progą perskaityti Lietuvą, kaip gyvą, atvirą tekstą, kuris niekada nepabaigiamas ir perskaitytas gali būti…tik jį sukuriant kasdien ir vis iš naujo.

LRKD Kauno skyriaus senjorų klubo pirmininkė   Birutė Zeigienė