Valdyba

LRKD Kauno skyriaus Valdyba (2016 m.) :

Pirmininkas – Jonas Vitkauskas (Kauno apygardos prokuroras)

Valdybos nariai:

Algimantas Astrauskas (UAB „Pirmas žingsnis“, direktorius)
Albertas Ziminskas (Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Civilinės saugos skyriaus vedėjas)
Monika Čiukšytė (VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, paramedikė)
Rytis Malašauskas (VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, paramedikas)
Birutė Zeigienė (LRKD Kauno skyriaus Senjorų klubas, pirmininkė)
Laura Balsienė (VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, akušerė)
Leonas Kačinskas (UAB ,,Ambulansas”, direktorius medicinai)
Julius Dovydaitis (Kauno kolegija, Medicinos fakulteto dekanas)